Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Az „Elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatót” előtti négyzet bepipálásával, illetve a Tündérliget Panzió szálláshelyre (a továbbiakban: Szálláshely) történő bejelentkezéssel elismeri, hogy az adatkezelésről megfelelő és teljes körű tájékoztatást kapott, és kifejezett, konkrét és önkéntes beleegyezését adja az Ön (továbbiakban: Érintett) által megadott személyes adatok alábbiakban meghatározott terjedelmű kezeléséhez. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat, és hozzájárulását azután adja meg!

 

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 13. cikke szerint az alábbi tájékoztatást adja.

 

Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Sódomb Thermál Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő képviselője: Tóth Péter Zsolt ügyvezető

Adatkezelő postai elérhetősége: 3394, Egerszalók, Széchenyi utca 4.

E-mail címe: egerszalokpanzio@gmail.com

Telefonszáma: +36-30 132 3024

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő 3394, Egerszalók, Széchenyi út 4. szám alatt üzemelteti Tündérliget Panzió szálláshelyet. Az adatkezelés célja a szálláshely szolgáltatás nyújtása, ideértve a Szálláshely foglalását, számlázást, idegenforgalmi adó megfizetését, és a Vendégekkel való kapcsolattartást is.

 

Az adatkezelés jogalapja

 1. A tunderliget.hu honlapon történő foglaláskor magadott adatok

Személyes adatok köre

Jogalap

Név

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, továbbá a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

E-mail cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, továbbá a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Érkezés és távozás időpontja (év, hó, nap)

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, továbbá a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

 1. Szálláshelyen történő megjelenéskor, bejelentkezéskor magadott adatok

Személyes adatok köre

Jogalap

Név

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot (jogi kötelezettségen alapuló, c) pontos adatkezelés):

–        helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) kapott felhatalmazás alapján az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése (idegenforgalmi adó megfizetése céljából),

–        általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása)

Születési idő

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot (jogi kötelezettségen alapuló, c) pontos adatkezelés): helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) kapott felhatalmazás alapján az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése (idegenforgalmi adó megfizetése céljából)

Állampolgárság

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot (jogi kötelezettségen alapuló, c) pontos adatkezelés): helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) kapott felhatalmazás alapján az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése (idegenforgalmi adó megfizetése céljából)

Lakcím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot (jogi kötelezettségen alapuló, c) pontos adatkezelés):

–        helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) kapott felhatalmazás alapján az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése (idegenforgalmi adó megfizetése céljából)

–        általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása)

Aláírás

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot (jogi kötelezettségen alapuló, c) pontos adatkezelés): helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) kapott felhatalmazás alapján az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése (idegenforgalmi adó megfizetése céljából)

Érkezés és távozás időpontja (év, hó, nap)

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között létrejött (szálláshely szolgáltatásra irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot (jogi kötelezettségen alapuló, c) pontos adatkezelés): helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) kapott felhatalmazás alapján az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése (idegenforgalmi adó megfizetése céljából)

 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését.

 

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

 

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátja az adatkezelő rendelkezésére

Amennyiben az Érintett nem az Adatkezelő saját honlapján (www.tunderliget.hu) foglalja le a szállást, úgy a fenti adatokat, amelyeket az Érintett a közvetítő honlapon megad (Név, e-mail cím), a közvetítő oldal továbbküldi az Adatkezelő részére.

 

Az adatkezelés időtartama

A foglalás során megadott adatok esetén a megőrzési idő a következők szerint alakul:

Személyes adatok köre

Megőrzési idő

Ha a szerződés teljesül

Ha a foglalás lemondásra kerül

Név

A Szálláshelyre történő bejelentkezéskor megadott adatokra vonatkozó táblázat szerint

Legkésőbb az adatok megadását követő 5. év végéig / A foglalás törlésének időpontjáig

E-mail cím

Legkésőbb az adatok megadását követő 5. év végéig

Legkésőbb az adatok megadását követő 5. év végéig

Érkezés és távozás időpontja (év, hó, nap)

A Szálláshelyre történő bejelentkezéskor megadott adatokra vonatkozó táblázat szerint

A foglalás törlésének időpontjáig

Amennyiben a foglalás törlésre kerül, és az Érintett kéri az adatai törlését, úgy a foglalás során megadott adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli. Amennyiben lemondási díj illetve egyéb költségek megfizetése szükséges, úgy az adatkezelés időtartama az az idő, ameddig az adott szerződéssel összefüggésben igény érvényesíthető.

 

A Szálláshelyre történő bejelentkezéskor rögzített adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a jogszabályban meghatározott idő, tehát:

Személyes adatok köre

Megőrzési idő

Név

Az idegenforgalmi adó megfizetésére vonatkozóan az adatot az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bekezdése szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

Az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az adó beszedésétől számított 5 évig kell megőrizni.

A számla kiállítására vonatkozóan: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig kell megőrizni.

Születési idő

Az idegenforgalmi adó megfizetésére vonatkozóan az adatot az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bekezdése szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

Az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az adó beszedésétől számított 5 évig kell megőrizni.

Állampolgárság

Az idegenforgalmi adó megfizetésére vonatkozóan az adatot az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bekezdése szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

Az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az adó beszedésétől számított 5 évig kell megőrizni.

Lakcím

Az idegenforgalmi adó megfizetésére vonatkozóan az adatot az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bekezdése szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

Az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az adó beszedésétől számított 5 évig kell megőrizni.

A számla kiállítására vonatkozóan: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig kell megőrizni.

Aláírás

Az idegenforgalmi adó megfizetésére vonatkozóan az adatot az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bekezdése szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

Az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az adó beszedésétől számított 5 évig kell megőrizni.

Érkezés és távozás időpontja (év, hó, nap)

Az idegenforgalmi adó megfizetésére vonatkozóan az adatot az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bekezdése szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

Az Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III. 12.) önkormányzati rendeletével módosított az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az adó beszedésétől számított 5 évig kell megőrizni.

 

A személyes adatok megadása elmaradásának következményei

A foglaláskor történő személyes adatok megadása nélkül a foglalás nem küldhető el, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges, továbbá az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, így az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem vehető igénybe az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettek jogait a jelen adatkezelés vonatkozásában, az érintetti jogok részletes leírását tartalmazó a mellékletben található, az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Érintettek jogaik gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldhetik (írásban postai úton, elektronikus levélben vagy szóban).

 

 1. a) Az átlátható tájékoztatáshoz való jog: jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adatokat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg az Érintetteket, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseikkel, panaszokkal kihez fordulhatnak.
 2. b) Az érintett hozzáférési joga: az érintettek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatják e jogukat, amely nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 3. c) A helyesbítéshez való jog: az érintett ezen jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja.
 4. d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): a Szálláshely elfoglalását, a bejelentkezést megelőzően az Érintett kérheti a foglaláskor megadott adatai törlését, így amennyiben nincs más jogalapja az adatkezelésnek, az Adatkezelő törli a személyes adatokat. A szolgáltatás igénybevételét követően, azaz a Szálláshely elfoglalását követően, az ott felvett személyes adatok törlését – az adatkezelés jogalapjára tekintettel – a GDPR 17. § (3) bekezdés b) pontja alapján az Érintett nem kérheti, ez a jog etekintetben nem illeti meg.
 5. e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.
 6. f) Az adathordozhatósághoz való jog: az Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.
 7. g) A tiltakozáshoz való jog: az adatkezelés jogalapjára tekintettel ezen jog nem illeti meg az Érintettet.
 8. h) Az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog: az Érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá ilyen döntés hatálya. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, így az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel!
 9. i) A jogorvoslathoz való jog: az Érintett jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság: az Érintett a választása szerint a per az általános szabályok szerint illetékes (Egri Törvényszék), valamint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Egerszalók, 2020. március 20.

 

 

__________________________

Sódomb Thermál Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli: Tóth Péter Zsolt ügyvezető

Adatkezelő

 

Melléklet

 

 

Általános szabályok, joggyakorlás módja

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a GDPR 15.–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az érintett GDPR 15.–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását.

Az érintettek jogaik gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldheti az érintett (írásban postai úton, elektronikus levélben vagy szóban).

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással kapcsolatos GDPR 15.–22. cikk szerinti kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett GDPR 15.–22. cikk szerinti kérelmére vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adatokat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg az Érintetteket, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseikkel, panaszokkal kihez fordulhatnak.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

A hozzáférési jog tartalma: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A hozzáférési jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az érintettek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatják e jogukat, amely nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

 1. A helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

A helyesbítéshez való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az érintett ezen jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja.

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A törléshez való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti két bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

A törléshez való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: a Szálláshely elfoglalását, a bejelentkezést megelőzően az Érintett kérheti a foglaláskor megadott adatai törlését, így amennyiben nincs más jogalapja az adatkezelésnek, az Adatkezelő törli a személyes adatokat. A szolgáltatás igénybevételét követően, azaz a Szálláshely elfoglalását követően, az ott felvett személyes adatok törlését – az adatkezelés jogalapjára tekintettel – a GDPR 17. § (3) bekezdés b) pontja alapján az Érintett nem kérheti, ez a jog etekintetben nem illeti meg.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenti bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog tartalma: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog tartalma: Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A tiltakozáshoz való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az adatkezelés jogalapjára tekintettel ezen jog nem illeti meg az Érintettet.

 

 1. Az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog

A jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fenti rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az Érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá ilyen döntés hatálya. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, így az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.

 

 1. Jogorvoslathoz való jog

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 1. A bírósági jogorvoslathoz való jog
  • Adatkezelővel szembeni jogorvoslat:

Az Érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen perek Magyarországon a törvényszékek hatáskörébe tartoznak. A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános illetékességi szabályai (Adatkezelő lakóhelye) (Pp. 25. §) mellett a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu. Az Adatkezelő lakóhelye szerint a perre az Egri Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

 • Felügyeleti hatósággal szembeni jogorvoslat:

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.