Szobafoglalás
Tündérliget Panzió Egerszalók
kep
twitter facebook pinterest comment

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szállásadó és a Vendég között online szálláshely szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozza. Az ÁSZF a szerződés részét képezi.

 

A Tündérliget Panzió szálláshelyre (a továbbiakban: Szálláshely) több közvetítő oldalon is lehet szobát foglalni, valamint a Szállásadó által üzemeltetett www.tunderliget.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) is lehetőség van erre. A jelen ÁSZF a Weboldalon történő foglalások folyamatára, valamint – a foglalás helyétől függetlenül – minden Vendégre vonatkozik.

 

A Weboldalon történő foglalással, továbbá a Szolgáltatás igénybevételével a Vendégek elfogadják a jelen ÁSZF-et, valamint a mellékletet képező házirendet is.

 

II. Fogalmak:

Szállásadó: a Tündérliget Panzió tulajdonosa és üzemeltetője: Sódomb Thermál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3394 Egerszalók, Széchenyi utca 4., cégjegyzékszám: 10-09-036579, adószám: 26185080-2-10, képviseli: Tóth Péter Zsolt ügyvezető, elérhetőségek:
-    Weboldal: www.tunderliget.hu 
-    Telefonszám: Tóth-Szabó Edit üzletvezető +3630/303-8321
-    E-mail cím: tunderligetpanzio@gmail.com
-    Postai elérhetőség: 3394, Egerszalók, Széchenyi István út 4.)
Szolgáltatás: Tündérliget Panzió (3394, Egerszalók, Széchenyi út 4.) szálláshelyen történő szálláshely szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások.

Vendég: a Szolgáltatást igénybe vevő személy.

Felhasználó: a Weboldal látogatója, aki nem minősül Vendégnek.

Szálláshely: Tündérliget Panzió (3394, Egerszalók, Széchenyi út 4.)

Tárhelyszolgáltató: Aki a Weboldalhoz kapcsolódó tárhelyet a MediaCenter Hungary Kft. (székhely: 6000, Kecskemét, Sosztakovics utca 3., cégjegyzékszám: 03-09-114492, adószám: 13922546-2-03, e-mail cím: mediacenter@mediacenter.hu) biztosítja.
 

 

III. Szolgáltatások köre és jellege

A Szállásadó a Weboldalon keresztül egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül a Szálláshelyre foglalható szállás.

A Szállásadó a Szálláshelyen 2 db egyágyas és 9 db kétágyas szobával várja a Vendégeket.

A szobák felszereltsége és további részletes információk, valamint a használattal kapcsolatos előírások a Házirendben találhatóak, amely jelen ÁSZF mellékletét képezi.
 

 

IV. Foglalás menete, a szerződés létrejötte

A Weboldalon a „Szobák” fülre, majd a „Szobafoglalás” ikonra kattintva lehet elkezdeni a foglalás menetét. A foglaláshoz a Felhasználónak meg kell adnia nevét, e-mail címét és az érkezés dátumát, valamint a távozás időpontját. A kiválasztott szoba és az érkezési, távozási időpont megadását követően küldhető el a foglalás.

A foglalás elküldése előtt a Weboldalon keresztül a megfelelő mezők módosításával, a foglalás elküldését követően az tunderligetpanzio@gmail.com e-mail címre küldött levélben módosíthatók az adatok, javíthatók az esetleges adatbeviteli hibák. A Szállásadó nem felel a Felhasználó által megadott adatok pontosságáért, helyességéért, valódiságáért.

A foglalás elküldésével jön létre a szerződés, amely nyelve magyar és írásba foglaltnak minősül. A foglalás elküldését követően a Vendég a megadott e-mail címére visszaigazoló e-mailt kap, amelyhez mellékletként elküldésre kerül jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató is.

A Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól. Abban az esetben, ha a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a Szolgáltatás teljes ellenértékét a Szállásadó részére megfizetni, a Szállásadó pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.
 

 

V. Fizetés

A Szolgáltatásért a foglalás véglegesítésekor feltüntetett ellenértékét kell kifizetni, amelyet az alábbi módokon és határidőben tehet meg a Vendég:
Előleg
-    A honlapon történő foglalás díjmentes, az előleget (amely a teljes foglalás díjának 20 %-a) az érkezést megelőzően kell teljesíteni, úgy, hogy az érkezés előtti 21. napig megérkezzen az összeg. Amennyiben az előleg a fenti napig nem érkezik meg, úgy a foglalás törlődik a rendszerből.
-    Abban az esetben, amikor a foglalás és az érkezés napja között kevesebb, mint 21 nap van, akkor az előleget a foglalást követően haladéktalanul ki kell egyenlíteni, legkésőbb 1 munkanapon belül be kell érkeznie, ellenkező esetben a foglalás törlődik.
-    Az előleg fizethető átutalással, a helyszínen készpénzzel vagy Szép kártyás előleg utalással.
Fennmaradó összeg
-    A fennmaradó összeg legkésőbb a távozáskor a helyszínen fizethető készpénzzel, bankkártyával vagy Szép kártyával.

A feltüntetett ellenérték összege tartalmaz minden adót, kivéve az idegenforgalmi adót, amelyet a Vendég ezen felül a Szálláshely elhagyásakor köteles megfizetni.

 

VI. Elállás, távolmaradás, felmondás

A Vendéget a szoba elfoglalásáig elállási jog, ezt követően felmondási jog illeti meg. A Vendég távolmaradását elállási joga gyakorlásának kell tekinteni, az elállás időpontja a várt érkezésének időpontja. Amennyiben az elállás a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 14. nap előtt történik a lemondás még díjmentes, tehát a már megfizetett összeg 100 %-a visszajár. Amennyiben ezt követően (tehát a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 14. napon, vagy ezt követően) történik az elállás, vagy felmondás, akkor az előleg teljes összege a Szállásadót illeti.
Amennyiben az elállás, vagy felmondás az érkezést megelőző 48 órán belül történik, az előleg elvesztésén felül a Vendég kötbérként a teljes foglalási összeg (részvételi díj) 50 %-át köteles megfizetni a Szállásadó részére.
Az elállást, felmondást (tehát a foglalás lemondását) kizárólag írásos formában fogadja el a Szállásadó, azzal, hogy írásos formának minősül az emailben történő közlés is.
 

 

VII. Szolgáltatás igénybevétele

Az igénybevétellel kapcsolatos tudnivalókat a jelen ÁSZF mellékletét képező Házirend tartalmazza.
A Szállásadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
•    a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve egyéb helyiségeket,
•    a Vendég a Szálláshely rendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
•    a Vendég a Szálláshely alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
A Vendég a Szolgáltatást a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
 

VIII. Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

A Szállásadóval vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely esetleges panaszt írásban a Szállásadó fenti címeire, szóban személyesen vagy a fenti telefonszámon keresztül jelentheti be a panaszt tevő. A szóban közölt panaszról a Szállásadó haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszt a Szállásadó haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és ennek tárgyában hozott döntésről, valamint esetleges intézkedésekről ugyanezen határidőn belül tájékoztatja a panaszbejelentőt.

A Vendég továbbá alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online vitarendezéssel is élhet és benyújthatja panaszát az https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase linken keresztül. Az online vitarendezési platformról bővebben a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks honlapon olvashat.
A Szállásadó a békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltető Testületekkel kapcsolatos információk és a Békéltető Testületek elérhetőségei a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon érhetők el.
 

 

IX. Záró rendelkezések

Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar törvények alapján lettek meghatározva és aszerint értelmezendők. A jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni.

 

Hírek

Hírek és újdonságok, érdekességek Egerszalókról, a Panziónkról, környékünkről… 

Kikapcsolódás gyerek nélkül

Kikapcsolódás gyerek nélkül: íme a legjobb kettesben töltött program!

A gyerekeink a szemünk fénye, a szülők mindent igyekeznek megtenni, hogy a lehető legjobb életet biztosítsák nekik. Ettől még azonban...

Karácsonyi ajándékötlet felnőtteknek

Karácsonyi ajándék ötlet felnőtteknek: élményt ajándékba!

Jönnek az ünnepek, de tanácstalan vagy, hogy mivel lephetnéd meg a szeretteidet? Ha amúgy nincs semmi konkrét dolog, amit szeretnének a fa...

Egerszalók szállás felnőtteknek

Tündérliget Panzió Egerszalók szállás felnőtteknek a tökéletes pihenésért

Rohanó világunkban egyáltalán nem ritka jelenség, különösen, ha gyerekek is vannak, hogy egy párnak alig adatik lehetősége kettesben...

További hírek
Ajánlataink
Oldalak
Elérhetőségeink

Cím: 3394, Egerszalók, Széchenyi út 4.

Telefon: +36-30-KATTINTS
(mindennap 8:00-20:00-ig)

Email: KATTINTS