Szobafoglalás
Tündérliget Panzió Egerszalók
kep

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szállásadó és a Vendég között online szálláshely szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozza. Az ÁSZF a szerződés részét képezi.

 

A Tündérliget Panzió szálláshelyre (a továbbiakban: Szálláshely) több közvetítő oldalon is lehet szobát foglalni, valamint a Szállásadó által üzemeltetett www.tunderliget.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) is lehetőség van erre. A jelen ÁSZF a Weboldalon történő foglalások folyamatára, valamint – a foglalás helyétől függetlenül – minden Vendégre vonatkozik.

 

A Weboldalon történő foglalással, továbbá a Szolgáltatás igénybevételével a Vendégek elfogadják a jelen ÁSZF-et, valamint a mellékletet képező házirendet is.

 

II. Fogalmak:

Szállásadó: a Tündérliget Panzió tulajdonosa és üzemeltetője: Sódomb Thermál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3394 Egerszalók, Széchenyi utca 4., cégjegyzékszám: 10-09-036579, adószám: 26185080-2-10, képviseli: Tóth Péter Zsolt ügyvezető, elérhetőségek:
-    Weboldal: www.tunderliget.hu 
-    Telefonszám: Tóth-Szabó Edit üzletvezető +3630/303-8321
-    E-mail cím: tunderligetpanzio@gmail.com
-    Postai elérhetőség: 3394, Egerszalók, Széchenyi István út 4.)
Szolgáltatás: Tündérliget Panzió (3394, Egerszalók, Széchenyi út 4.) szálláshelyen történő szálláshely szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások.

Vendég: a Szolgáltatást igénybe vevő személy.

Felhasználó: a Weboldal látogatója, aki nem minősül Vendégnek.

Szálláshely: Tündérliget Panzió (3394, Egerszalók, Széchenyi út 4.)

Tárhelyszolgáltató: Aki a Weboldalhoz kapcsolódó tárhelyet a MediaCenter Hungary Kft. (székhely: 6000, Kecskemét, Sosztakovics utca 3., cégjegyzékszám: 03-09-114492, adószám: 13922546-2-03, e-mail cím: mediacenter@mediacenter.hu) biztosítja.
 

 

III. Szolgáltatások köre és jellege

A Szállásadó a Weboldalon keresztül egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül a Szálláshelyre foglalható szállás.

A Szállásadó a Szálláshelyen 2 db egyágyas és 9 db kétágyas szobával várja a Vendégeket.

A szobák felszereltsége és további részletes információk, valamint a használattal kapcsolatos előírások a Házirendben találhatóak, amely jelen ÁSZF mellékletét képezi.
 

 

IV. Foglalás menete, a szerződés létrejötte

A Weboldalon a „Szobák” fülre, majd a „Szobafoglalás” ikonra kattintva lehet elkezdeni a foglalás menetét. A foglaláshoz a Felhasználónak meg kell adnia nevét, e-mail címét és az érkezés dátumát, valamint a távozás időpontját. A kiválasztott szoba és az érkezési, távozási időpont megadását követően küldhető el a foglalás.

A foglalás elküldése előtt a Weboldalon keresztül a megfelelő mezők módosításával, a foglalás elküldését követően az tunderligetpanzio@gmail.com e-mail címre küldött levélben módosíthatók az adatok, javíthatók az esetleges adatbeviteli hibák. A Szállásadó nem felel a Felhasználó által megadott adatok pontosságáért, helyességéért, valódiságáért.

A foglalás elküldésével jön létre a szerződés, amely nyelve magyar és írásba foglaltnak minősül. A foglalás elküldését követően a Vendég a megadott e-mail címére visszaigazoló e-mailt kap, amelyhez mellékletként elküldésre kerül jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató is.

A Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól. Abban az esetben, ha a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a Szolgáltatás teljes ellenértékét a Szállásadó részére megfizetni, a Szállásadó pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.
 

 

V. Fizetés

A Szolgáltatásért a foglalás véglegesítésekor feltüntetett ellenértékét kell kifizetni, amelyet az alábbi módokon és határidőben tehet meg a Vendég:
Előleg
-    A honlapon történő foglalás díjmentes, az előleget (amely a teljes foglalás díjának 20 %-a) az érkezést megelőzően kell teljesíteni, úgy, hogy az érkezés előtti 21. napig megérkezzen az összeg. Amennyiben az előleg a fenti napig nem érkezik meg, úgy a foglalás törlődik a rendszerből.
-    Abban az esetben, amikor a foglalás és az érkezés napja között kevesebb, mint 21 nap van, akkor az előleget a foglalást követően haladéktalanul ki kell egyenlíteni, legkésőbb 1 munkanapon belül be kell érkeznie, ellenkező esetben a foglalás törlődik.
-    Az előleg fizethető átutalással, a helyszínen készpénzzel vagy Szép kártyás előleg utalással.
Fennmaradó összeg
-    A fennmaradó összeg legkésőbb a távozáskor a helyszínen fizethető készpénzzel, bankkártyával vagy Szép kártyával.

A feltüntetett ellenérték összege tartalmaz minden adót, kivéve az idegenforgalmi adót, amelyet a Vendég ezen felül a Szálláshely elhagyásakor köteles megfizetni.

 

VI. Elállás, távolmaradás, felmondás

A Vendéget a szoba elfoglalásáig elállási jog, ezt követően felmondási jog illeti meg. A Vendég távolmaradását elállási joga gyakorlásának kell tekinteni, az elállás időpontja a várt érkezésének időpontja. Amennyiben az elállás a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 14. nap előtt történik a lemondás még díjmentes, tehát a már megfizetett összeg 100 %-a visszajár. Amennyiben ezt követően (tehát a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 14. napon, vagy ezt követően) történik az elállás, vagy felmondás, akkor az előleg teljes összege a Szállásadót illeti.
Amennyiben az elállás, vagy felmondás az érkezést megelőző 48 órán belül történik, az előleg elvesztésén felül a Vendég kötbérként a teljes foglalási összeg (részvételi díj) 50 %-át köteles megfizetni a Szállásadó részére.
Az elállást, felmondást (tehát a foglalás lemondását) kizárólag írásos formában fogadja el a Szállásadó, azzal, hogy írásos formának minősül az emailben történő közlés is.
 

 

VII. Szolgáltatás igénybevétele

Az igénybevétellel kapcsolatos tudnivalókat a jelen ÁSZF mellékletét képező Házirend tartalmazza.
A Szállásadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
•    a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve egyéb helyiségeket,
•    a Vendég a Szálláshely rendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
•    a Vendég a Szálláshely alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
A Vendég a Szolgáltatást a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
 

VIII. Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

A Szállásadóval vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely esetleges panaszt írásban a Szállásadó fenti címeire, szóban személyesen vagy a fenti telefonszámon keresztül jelentheti be a panaszt tevő. A szóban közölt panaszról a Szállásadó haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszt a Szállásadó haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és ennek tárgyában hozott döntésről, valamint esetleges intézkedésekről ugyanezen határidőn belül tájékoztatja a panaszbejelentőt.

A Vendég továbbá alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online vitarendezéssel is élhet és benyújthatja panaszát az https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase linken keresztül. Az online vitarendezési platformról bővebben a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks honlapon olvashat.
A Szállásadó a békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltető Testületekkel kapcsolatos információk és a Békéltető Testületek elérhetőségei a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon érhetők el.
 

 

IX. Záró rendelkezések

Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar törvények alapján lettek meghatározva és aszerint értelmezendők. A jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni.

 

 

Házirend

Kedves Vendégünk!

 

Szeretettel köszöntünk a Tündérliget Panzióban! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el házirendünket, ugyanis foglaláskor a házirendünk automatikusan elfogadásra kerül.

 

1.    Szobája az érkezés napján 15 órától az elutazás napján 10 óráig áll kedves vendégeink rendelkezésére. Szabad kapacitás esetén lehetőség van korai érkezésre vagy késői távozásra, melynek díja: plusz 4000 Ft/minden megkezdett óra. Amennyiben korai érkezést vagy kései távozást fontolgat, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot legalább az érkezés előtt 48 órával.

 

2.    Szeretnénk megkérni kedves vendégeinket, hogy amennyiben megoldható, úgy az érkezés napja előtt küldjék el adataikat a bejelentkezéshez a gördülékenyebb adminisztráció érdekében.

 

3.    Szobakártya: Mivel kollégáink nem tartózkodnak a panzióban 0-24 óráig, így előzetesen egy belépési kódot kapnak vendégeink, amit az érkezés napján tudnak használni, azt követően pedig a szobakártyával tudják kinyitni a szobájukat, első – és hátsó bejárati ajtót, autóbeállót. Minden szobához egy kártyát tudunk kiadni, melynek elvesztése esetén pótdíjat számolunk fel.

 

4.    Parkoló: A Tündérliget Panzióhoz 6 db saját parkolóhely tartozik, melyet térítés ellenében (10.000 Ft/éjszaka) tudnak igénybe venni kedves vendégeink, foglalási sorrendben. A panzió előtt ingyenesen használható szabadtéri parkolók is vendégeink rendelkezésére állnak. Ebben az esetben viszont a gépjárműért, illetve a benne elhelyezett tárgyakért a panziónk nem vállal felelősséget. 

 

5.    Biztonság: Minden szobánkban laptop széfet helyeztünk el így kérjük ezt használja, hogy értéktárgyait teljes biztonságban tudhassa. A panzió területén, a kertben hagyott értékeikért felelősséget nem vállalunk!

 

6.    Panziónkban kizárólag reggelizési lehetőséget tudunk biztosítani. Az ellátást a szobaár nem tartalmazza, ennek díja 2000 Ft/fő. Ha élni szeretne a lehetőséggel azt kérjük foglaláskor, de legalább az érkezéskor jelezze kollégáinknak, hogy megfelelően el tudjuk készíteni azt Önöknek. Reggelink időpontja: 8:00-10:00. 

 

7.    Étkezés: Mivel panziónk csak reggelit tud biztosítani, ezért vendégeink számára megengedett az ételrendelés. Amennyiben ezt a lehetőséget választják, úgy megkérjük Önöket, hogy ennek elfogyasztásához étkezőnket vegye igénybe. Ott megtalál minden szükséges étkészletet a szekrényekben, díjmentesen használhatja a mikrohullámú sütőt, vízforralót. Kérjük az étkezés befejezése után kulturált állapotban hagyja az étkezőt, a használt eszközöket az erre a célra kijelölt helyre (zárható kis átadó ablak) gyűjtsék. Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy szobáinkban tilos étkezni! 

 

8.    Dohányzás: az épületben tilos a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet az udvaron. Továbbá nyílt láng használata, gyertya és füstölő gyújtása sem megengedett a szobákban tűzvédelmi okok miatt.

 

9.    Szeretnénk tájékoztatni vendégeinket, hogy a szállás és a berendezési tárgyaink nem rendeltetés szerinti használata vagy a panzió területén okozott károkért, rongálásért annak okozója anyagi felelősséggel tartozik.

 

10.    A panzió egész területén lehetőség van a vezeték nélküli internet csatlakozásra (Wifi), ennek belépési adatai a szobákban elhelyezett Szolgáltatások mappában találhatóak.

 

11.    Háziállat: Vendégeink zavartalan pihenése érdekében háziállat nem hozható be!

 

12.    Takarítás: a kijelentkezést követő végtakarítás mellett kollégáink napi takarítást is végeznek minden szobában. Ennek időpontja mindennap 10 – 11 óra. Ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor kérem jelezzék előzetesen kollégáinknak.

 

13.    A szobaár magában foglalja a kültéri wellness részleg használatát (szauna, jakuzzi, sóterápiás barlang). Kérjük, a szolgáltatás használata során vegye figyelembe a következő szabályokat:
a.    alkohol és drog befolyása alatt tilos használni a wellness részleget!
b.    mindhárom szolgáltatásunkat kérjük megfelelő öltözékben használja!
c.    étkezni szigorúan tilos!
d.    törékeny tárgyat (pohár, üveg) vagy bármely más balesetet, sérülést előidézhető dolgot bevinni tilos!
e.    egészségügyi állapotuk tudatában, saját felelősségükre használhatják szolgáltatásainkat.
f.    a wellness nyitvatartási ideje: minden nap 14 – 22 óra

 

14.    Szeretnénk, ha vendégeink maximálisan ki tudnának kapcsolódni ittlétük alatt, így kérjük tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt nem zavarják, különösen 22óra után.

 

15.    A Panziónkban a közösségi terekbe kamerák vannak felszerelve, mind a panzió értéktárgyai, berendezései, mind a vendégek személyes tárgyainak megvédése céljából. A kamerákkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a honlapon és a recepción is elérhető.

 

Köszönjük együttműködésüket és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Hírek

Hírek és újdonságok, érdekességek Egerszalókról, a Panziónkról, környékünkről… 

Romantikus lánykérés ötletek

Romantikus lánykérés ötletek

A lánykérés egy kapcsolatban bizony nagy mérföldkő, és gyakran a leendő vőlegény bajban van, hogyan tehetné igazán különlegessé ezt a...

lánykérés helyszín szállással

A tökéletes lánykérés helyszín szállással: a Tündérliget Panzió

Úgy érzed, ideje lenne egy magasabb szintre emelni a kapcsolatotokat, és elérkezett az ideje, hogy fél térdre ereszkedj, de nem tudod, hogyan...

egerszalóki szállás

5 ok, amiért a Tündérliget Panzió a legjobb egerszalóki szállás

Mindenkinek szüksége van időnként kikapcsolódásra, pihenésre, akár egyedül, akár a párjával kettesben. Természetesen a gyerekkel...

További hírek
Ajánlataink
Oldalak
Elérhetőségeink

Cím: 3394, Egerszalók, Széchenyi István út 4.

Telefon: +36-30-KATTINTS
(mindennap 8:00-20:00-ig)

Email: KATTINTS

Pályázatok Pályázatok