Szobafoglalás
Tündérliget Panzió Egerszalók
kep

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szállásadó és a Vendég között online szálláshely szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozza. Az ÁSZF a szerződés részét képezi.

 

A Tündérliget Panzió szálláshelyre (a továbbiakban: Szálláshely) több közvetítő oldalon is lehet szobát foglalni, valamint a Szállásadó által üzemeltetett www.tunderliget.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) is lehetőség van erre. A jelen ÁSZF a Weboldalon történő foglalások folyamatára, valamint – a foglalás helyétől függetlenül – minden Vendégre vonatkozik.

 

A Weboldalon történő foglalással, továbbá a Szolgáltatás igénybevételével a Vendégek elfogadják a jelen ÁSZF-et, valamint a mellékletet képező házirendet is.

 

II. Fogalmak:

Szállásadó: a Tündérliget Panzió tulajdonosa és üzemeltetője: Sódomb Thermál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3394 Egerszalók, Széchenyi utca 4., cégjegyzékszám: 10-09-036579, adószám: 26185080-2-10, képviseli: Tóth Péter Zsolt ügyvezető, elérhetőségek:
-    Weboldal: www.tunderliget.hu 
-    Telefonszám: Tóth-Szabó Edit üzletvezető +3630/303-8321
-    E-mail cím: tunderligetpanzio@gmail.com
-    Postai elérhetőség: 3394, Egerszalók, Széchenyi István út 4.)
Szolgáltatás: Tündérliget Panzió (3394, Egerszalók, Széchenyi út 4.) szálláshelyen történő szálláshely szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások.

Vendég: a Szolgáltatást igénybe vevő személy.

Felhasználó: a Weboldal látogatója, aki nem minősül Vendégnek.

Szálláshely: Tündérliget Panzió (3394, Egerszalók, Széchenyi út 4.)

Tárhelyszolgáltató: Aki a Weboldalhoz kapcsolódó tárhelyet a MediaCenter Hungary Kft. (székhely: 6000, Kecskemét, Sosztakovics utca 3., cégjegyzékszám: 03-09-114492, adószám: 13922546-2-03, e-mail cím: mediacenter@mediacenter.hu) biztosítja.
 

 

III. Szolgáltatások köre és jellege

A Szállásadó a Weboldalon keresztül egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül a Szálláshelyre foglalható szállás.

A Szállásadó a Szálláshelyen 2 db egyágyas és 9 db kétágyas szobával várja a Vendégeket.

A szobák felszereltsége és további részletes információk, valamint a használattal kapcsolatos előírások a Házirendben találhatóak, amely jelen ÁSZF mellékletét képezi.
 

 

IV. Foglalás menete, a szerződés létrejötte

A Weboldalon a „Szobák” fülre, majd a „Szobafoglalás” ikonra kattintva lehet elkezdeni a foglalás menetét. A foglaláshoz a Felhasználónak meg kell adnia nevét, e-mail címét és az érkezés dátumát, valamint a távozás időpontját. A kiválasztott szoba és az érkezési, távozási időpont megadását követően küldhető el a foglalás.

A foglalás elküldése előtt a Weboldalon keresztül a megfelelő mezők módosításával, a foglalás elküldését követően az tunderligetpanzio@gmail.com e-mail címre küldött levélben módosíthatók az adatok, javíthatók az esetleges adatbeviteli hibák. A Szállásadó nem felel a Felhasználó által megadott adatok pontosságáért, helyességéért, valódiságáért.

A foglalás elküldésével jön létre a szerződés, amely nyelve magyar és írásba foglaltnak minősül. A foglalás elküldését követően a Vendég a megadott e-mail címére visszaigazoló e-mailt kap, amelyhez mellékletként elküldésre kerül jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató is.

A Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól. Abban az esetben, ha a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a Szolgáltatás teljes ellenértékét a Szállásadó részére megfizetni, a Szállásadó pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.
 

 

V. Fizetés

A Szolgáltatásért a foglalás véglegesítésekor feltüntetett ellenértékét kell kifizetni, amelyet az alábbi módokon és határidőben tehet meg a Vendég:
Előleg
-    A honlapon történő foglalás díjmentes, az előleget (amely a teljes foglalás díjának 20 %-a) az érkezést megelőzően kell teljesíteni, úgy, hogy az érkezés előtti 21. napig megérkezzen az összeg. Amennyiben az előleg a fenti napig nem érkezik meg, úgy a foglalás törlődik a rendszerből.
-    Abban az esetben, amikor a foglalás és az érkezés napja között kevesebb, mint 21 nap van, akkor az előleget a foglalást követően haladéktalanul ki kell egyenlíteni, legkésőbb 1 munkanapon belül be kell érkeznie, ellenkező esetben a foglalás törlődik.
-    Az előleg fizethető átutalással, a helyszínen készpénzzel vagy Szép kártyás előleg utalással.
Fennmaradó összeg
-    A fennmaradó összeg legkésőbb a távozáskor a helyszínen fizethető készpénzzel, bankkártyával vagy Szép kártyával.

A feltüntetett ellenérték összege tartalmaz minden adót, kivéve az idegenforgalmi adót, amelyet a Vendég ezen felül a Szálláshely elhagyásakor köteles megfizetni.

 

VI. Elállás, távolmaradás, felmondás

A Vendéget a szoba elfoglalásáig elállási jog, ezt követően felmondási jog illeti meg. A Vendég távolmaradását elállási joga gyakorlásának kell tekinteni, az elállás időpontja a várt érkezésének időpontja. Amennyiben az elállás a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 14. nap előtt történik a lemondás még díjmentes, tehát a már megfizetett összeg 100 %-a visszajár. Amennyiben ezt követően (tehát a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 14. napon, vagy ezt követően) történik az elállás, vagy felmondás, akkor az előleg teljes összege a Szállásadót illeti.
Amennyiben az elállás, vagy felmondás az érkezést megelőző 48 órán belül történik, az előleg elvesztésén felül a Vendég kötbérként a teljes foglalási összeg (részvételi díj) 50 %-át köteles megfizetni a Szállásadó részére.
Az elállást, felmondást (tehát a foglalás lemondását) kizárólag írásos formában fogadja el a Szállásadó, azzal, hogy írásos formának minősül az emailben történő közlés is.
 

 

VII. Szolgáltatás igénybevétele

Az igénybevétellel kapcsolatos tudnivalókat a jelen ÁSZF mellékletét képező Házirend tartalmazza.
A Szállásadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
•    a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve egyéb helyiségeket,
•    a Vendég a Szálláshely rendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
•    a Vendég a Szálláshely alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
A Vendég a Szolgáltatást a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
 

VIII. Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

A Szállásadóval vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely esetleges panaszt írásban a Szállásadó fenti címeire, szóban személyesen vagy a fenti telefonszámon keresztül jelentheti be a panaszt tevő. A szóban közölt panaszról a Szállásadó haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszt a Szállásadó haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és ennek tárgyában hozott döntésről, valamint esetleges intézkedésekről ugyanezen határidőn belül tájékoztatja a panaszbejelentőt.

A Vendég továbbá alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online vitarendezéssel is élhet és benyújthatja panaszát az https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase linken keresztül. Az online vitarendezési platformról bővebben a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks honlapon olvashat.
A Szállásadó a békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltető Testületekkel kapcsolatos információk és a Békéltető Testületek elérhetőségei a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon érhetők el.
 

 

IX. Záró rendelkezések

Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar törvények alapján lettek meghatározva és aszerint értelmezendők. A jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni.

 

Hírek

Hírek és újdonságok, érdekességek Egerszalókról, a Panziónkról, környékünkről… 

Egerszalóki panziók

Milyen előnyökkel jár, ha az egerszalóki panziók egyikében szálltok meg?

Néha nem árt elutazni néhány napra, kikapcsolódni, pihenni, feltöltődni, kettesben a pároddal. Ilyenkor – különösen, ha egyébként...

sóbarlang előnyei

Wellness részlegünk büszkesége: a sóbarlang előnyei

Wellness részlegünkön Vendégeink a szállás díjába foglaltan használhatják sóbarlangunkat. De mit is tud pontosan egy sóbarlang, milyen...

Hosszú hétvége kettesben

Hosszú hétvége kettesben? Ideje megtervezni az idei pihenéseket!

Itt az ideje elmenni egy kicsit kikapcsolódni? Jó lenne eltölteni pár napot kettesben, pihenéssel, borozgatással távol a városok zajától és...

További hírek
Ajánlataink
Oldalak
Elérhetőségeink

Cím: 3394, Egerszalók, Széchenyi István út 4.

Telefon: +36-30-KATTINTS
(mindennap 8:00-20:00-ig)

Email: KATTINTS